منحنی شور

دیشب رو با هم حال کردیم ، 

الان که داریم چت میکنیم میگه : دیشب استثنا بود اگه دختر خوبی باشی باز هم از این کارا میکنیم . 

بغضم میگیره ...+ الگا