منحنی شور

وختی به جایی می رسی که می بینی نمیتونی گذشته ات رو تغییر بدی اما گذشته تورو تغییر داده !!اون وخته که دیگه هر چیزی تورو هیجان زده نمیکنه .+ الگا