منحنی شور

پیاز ها خوب سرخ شده اند و دارم گوشت رو کم کم اضاف میکنم تا تفتش بدم و همزمان یه پک از سیگارم میگیرم ....

میدونم ، میدونم ، میدونم نمیخواید بگید ، مصرفم رفته بالا .+ الگا