منحنی شور

انگار لیلی افشار میخواد بیاد ایران ، خوشحالم . آدم های خوب هنوز ایران رو از یادشون نبردن .+ الگا