منحنی شور

خوش به سعادت تون که میرید روضه ، جاتون وسطه بهشته ،ما که دنیامون شده آخرت یزید، کیه که ما رو ببره روضه ؟ آقا مجید تورو چه به روضه ؟ 

روضه خودتی ، گریه کن نداری وگرنه خودت مصیبتی ، دلت کربلاست ... 

سوته دلان - علی حاتمی+ الگا