منحنی شور

لحظه ایی هست در  داغ شدن مرد ها که ازشون می ترسی ، 

من این لحظه رو دوست ندارم .+ الگا