منحنی شور

اسماعیل خوئی یه غزل قدیمی داره میگه : تو روح شاد شرابی و من غمین امشب ....اینروزا من دختری ام که خسته ام و اینو مدام با خودم تکرار میکنم .+ الگا