X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
منحنی شور
منحنی شور

و بعد هیچ مردی نیست که بفهمد زن بودن من را آنگاه که تمامی به قامت سیاه پوشیده ام و خونریزی تخمدان هایم که فرورفتگی پای چشم هایم را بیشتر نشان میدهد . میخواهم بگویم که چقدر زمان گذشته بر من که بزرگتر که میشوم می فهم ام غربت یک زن چقدر میتواند سنگین باشد و بعد هیچ مردی نباشد که بفهمد !!!+ الگا