X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
منحنی شور
منحنی شور

این دو روز تعطیلی یک دختری در اتوبوسای تجریش چسبیده به پنچره ایی بود که خیلی دپ بود و روز شنبه که اومد سرکار در جواب همکاراش که گفتند چرا قیافه ات اینطوریه گفت : دارم از فراقش در دیده صد علامت ...+ الگا