منحنی شور

گاهی اوقات می جنگی نه برای از پا در اُوردن دشمنات که برای محافظت اون کسایی که دوستشون داری .+ الگا