منحنی شور

گاهی وقتا قهرمان ها هم مریض میشن و ممکنه دیگه هیچ وقت برنگردن به دوران اوج شون . کاراکتر قهرمان من هم همین طوری شده !! منظورم از قهرمان یعنی همون کسی که هیچ وخت با تو بد تا نمیکنه و تو هر چی داری میتونی بهش بگی و یه گوشه دنج و امن و بیخیال دنیاست واسه تو .
قهرمان من مریض شده و ممکنه هیچ وخت دیگه هم خوب نشه، اینجاست که شاملو میگه : .... خنیاگر غمگینی ست .+ الگا